צרו קשר

השירותים שלנו

קופות גמל

קופות גמל

החיסכון הפנסיוני לשכיר ולעצמאי

 אז מה זה בדיוק קופת גמל לתגמולים?

קופות הגמל בישראל מציעות לשכירים ולעצמאים חיסכון פנסיוני, על בסיס צבירת חלק מההכנסה החודשית שלהם לגיל פרישה. כשזמן הפרישה מגיע, ניתן לקבל את הכסף בצורת קצבה חודשית  שתחליף את השכר החודשי, או כסכום אחד שקביעתו נעשית בהתאם לסוג הקופה ולתקופת החיסכון.

 איך עובדות קופות הגמל?

כאמור, העיקרון לפיו עובדות קופות הגמל, הוא הפרשת חלק מההכנסה החודשית של העמית לחיסכון עבור גיל פרישה. הכספים בקופה מנוהלים בידיה של חברה מורשית מטעם משרד האוצר. לפיכך, החיסכון שבקופה יכול להניב תשואה שנובעת מהשקעה בשוק ההון, ויש פטור ממס על הרווחים.

הגיע גיל פרישה ותמה תקופת החיסכון? בשלב זה יועברו לידי העמית הכספים שנצברו בקופה +  התשואות שהושגו, בניכוי דמי ניהול. התשלום יועבר בדרך של קצבה חודשית. הכללים, התנאים והמועדים להפקדת הכספים ושיעורם, וגם למשיכתם – הכול נקבע בהתאם לחוק. לפיכך, בנסיבות מסוימות החוק יאפשר משיכה של הכספים גם כסכום חד-פעמי.

מסלולי ההשקעה של קופת הגמל גמישים ביותר – באפשרותך לבחור כל מסלול לפי המתאים לך, וגם  לעבור בין המסלולים בחופשיות בכל זמן (מתוך שיקולים מושכלים כמובן) ללא עלות וללא פגיעה בזכויות.

שכירים? תיהנו מהשתתפות המעסיק, ושניכם תיהנו מהטבות מס

חוק פנסיה חובה שנכנס לתוקף בשנת 2008, מחייב כל מעסיק לספק חיסכון פנסיוני לעובדיו. בחירת מכשיר החיסכון, לרבות קופת גמל, וכן בחירת היצרן, נתונים בידי העובד. המעסיק חייב להפקיד כספים לחיסכון מדי חודש, לפי הקבוע בחוק.

במקרה בו עובד שכיר בחר בקופת גמל – מעסיקו יבצע הפקדה חודשית לקופה, בה נכלל חלקו וכן החלק של העובד שמנוכה משכרו. על המעסיק להפקיד כספים גם לפיצויים.

עצמאיים? תיהנו מהטבות מס

עצמאי שמפקיד כספים לתוכנית חיסכון פנסיוני, יקבל מהמדינה הטבות מס עם סיום השנה.
ההפקדות לתוכנית מחושבות לכל השנה (1.1 עד 31.12) לפי הכנסה שנתית מזכה. ניתן לבצען מדי חודש, או להפקיד חד פעמית לכל השנה. הטבות המס ניתנות לתוכניות שונות, וביניהן גם לקופות הגמל. כדי ליהנות מהן במלואן, יש להפקיד את הסכומים המרביים בהתאם להכנסה השנתית.

אז אחרי שהבנת שקופת גמל היא מכשיר משתלם לצבירת החיסכון הפנסיוני
נשמח לסייע בבחירת הקופה המתאימה לך – צוות גמא גולן לרשותך

קבל הצעה
קופות גמל

לפרטים צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם