צרו קשר

השירותים שלנו

פנסיה

פנסיה

כי חייבים לחשוב על המחר

קרן פנסיה היא תכנית חיסכון לגיל הפרישה. עם צאתם של העמיתים לגמלאות, הקרן מזכה אותם בקצבאות חודשיות.

ביטוח הפנסיה כולל מסלולי חיסכון פנסיוני מובנים מראש – ביטוח נכות ואובדן כושר עבודה שמקנה פנסיית נכות, וביטוח למקרה מוות שמזכה את שאירי העמית בפנסיה.

יש תקנון אחיד שמגדיר את זכויות העמיתים בקרן הפנסיה.

קבל הצעה
פנסיה

פנסיית זקנה

פנסיית זקנה תינתן לעמיתים בקרן כאשר יגיעו לגיל המוגדר כגיל הזכאות, והם ימשיכו לקבל אותה לאורך כל חייהם.
גיל זכאות לפנסיה הינו בדרך כלל גיל הפרישה כמוגדר בחוק גיל פרישה, וזהו הגיל בו כל עובד זכאי לפרוש מהעבודה. עם הגיעו של העובד לגיל פרישה חובה (67) - המעסיק רשאי להפסיק את עבודתו.
ניתן להקדים או לאחר את מועד הפרישה לגמלאות והזכאות לפנסיה במסגרת תוכניות הפנסיה הבאות:
• תכנית לפנסיה מוקדמת – הקדמת מועד הפרישה לגמלאות לפני שהעובד מגיע לגיל הפרישה הרגיל. לרוב, המהלך כרוך בהפחתה של שיעור הפנסיה.

• פנסיה מאוחרת –דחיית מועד הפרישה לגמלאות מעבר לגיל הפרישה הרגיל. לרוב, המהלך כרוך בתוספת סכום לפנסיה.

קבל הצעה

פנסיית נכות

עמית יהיה זכאי לפנסיית נכות במקרה בו יימצא באובדן כושר עבודה. גובהה של הפנסיה נקבע בהתאם לשכרו של העמית, לגיל ההצטרפות שלו לקרן הפנסיה, ולמסלול הפנסיה שנבחר על ידו.
אלו סוגי פנסיית הנכות בהתאם למצבי הנכות השונים:
• פנסיה עבור נכות חלקית – פנסיה מופחתת זו תשולם כשהעמית נמצא באובדן כושר עבודה חלקי מ-25% ומעלה, ותהווה פיצוי על החלק החסר.
• פנסיה עבור נכות מלאה – פנסיה המשולמת כשהעמית נמצא באובדן כושר עבודה מלא מ-75% ומעלה.
• פנסיה עבור נכות זמנית – פנסיה המשולמת לתקופת זמן מוגבלת כאשר העמית נמצא באובדן כושר עבודה זמני.
• פנסיה עבור נכות תמידית – פנסיה המשולמת לכל התקופה, עד שהעמית מגיע לגיל זכאות לפנסיית זקנה. לאורך כל תקופת תשלום פנסיית הנכות, העמית ימשיך לצבור את זכויותיו לפנסיית הזקנה.

קבל הצעה

פנסיית שאירים

פנסיה המשולמת לשאירי העמית הזכאי לאחר שהוא נפטר. עמית זכאי הינו עובד שבוטח בפנסיה, או אדם שביטח את עצמו במסגרת פרטית, או פנסיונר.

הגדרת שאירי העמית הזכאים לקבלת הפנסיה:
• בת/בן זוג של הנפטר/ת.
• ילדי הנפטר/ת – תשולם להם פנסיה עד הגיעם לגיל 18 או 21, ואם מדובר ביתומים שאין ביכולתם לכלכל את עצמם – הפנסיה תשולם לכל חייהם.
• כל אדם אחר התלוי בנפטר/ת בהתאם למוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.

קבל הצעה

לפרטים צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם