תביעות

רכב

התנהלות בעת קרות אירוע תאונתי

קודם כל בלי לחץ.. נסה/י להישאר רגוע/ה  ולעצור את הרכב בבטחה בצד הדרך (ככל שניתן).

עכשיו מגיע השלב של החלפת הפרטים- אל תנסה/י להוכיח מי אשם בתאונה, החלפת פרטים נחוצה בלי קשר של "מי אשם".

הפרטים הנדרשים:

 • תעודת הזהות ו/או רשיון הנהיגה של הנוהג ברכב,
 • רישיון הרכב המעורב בתאונה
 • תעודת הביטוח של הרכב. רשום/י את  שם חברת הביטוח, מספר הפוליסה ושם המבוטח שמופיע בפוליסה (זכרו שכשמדובר על נזק לרכוש, אתם צריכים את פרטי הביטוח המקיף, או צד ג' ולא את פרטי ביטוח החובה).
 • מספר הטלפון הנייד של הנהג המעורב בתאונה ,אל תחשוש/י לתת את אותם הפרטים לבעל הרכב המעורב באירוע התאונתי.

אם יש ברשותך מצלמה או טלפון עם מצלמה, צלם את מיקום הרכבים, את הנזק לרכבך ואת נזקי כל המעורבים. רשום את תיאור האירוע כל עוד פרטיו טריים בזיכרונך.

אל תתבייש/י לבקש פרטים אישיים ודרכי התקשרות של עדים שנמצאים באזור. גם מידע זה יוכל לסייע בעתיד במקרה הצורך.

עכשיו הגיע הזמן לראות אם הרכב בר נסיעה. במידה וכן, המשך/י בזהירות בדרכך. במידה ולא.. זה הזמן ליצור קשר עם חברת הגרירה המופיעה בפוליסה שרכשת  ולתת פרטים מדויקים על מקום האירוע.

צור/י קשר עם מחלקת התביעות  בטלפון 03-5670404, הסבר/י לנציג מה אירע והוא כבר ינחה אותך מה לעשות ואילו פרטים להעביר לצורך הגשת התביעה במידת הצורך.

בכל מקרה, אל תחתום על מסמך כלשהו בו אתה מתבקש להודות באשמה.

הנחיות לתביעה לפוליסה על נזק שנגרם לרכבך

אירעה תאונה לרכבך? אל דאגה, בדיוק לשם כך הנך מבוטח בחברתנו. בכוונתנו להעניק לך את הטיפול המקצועי והמסור ביותר וללוות אותך לאורך כל הדרך עד לסיום הטיפול בתביעה.

1. באפשרותך לפעול באחת מהדרכים הבאות:

א. תיקון הרכב במוסך הסדר (מומלץ)

באפשרותך לבחור מוסך מתוך רשימת מוסכי ההסדר של החברה בה רכבך מבוטח, במסגרת דוח לפוליסה על מנת שתוכל להנות מהנחה בגובה ההשתתפות העצמית/ ביטול השתתפות עצמית וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה שרכשת. כמו כן, יש באפשרותך לבחור שמאי מתוך רשימת השמאים של חברת הביטוח בה הנך מבוטח. במידה והנך מעוניין בשמאי שאינו מופיע ברשימה אנא הודיענו על כך בהקדם על מנת שנסביר לך את השלכות בחירתך.

ב. תיקון הרכב במוסך שאינו מוסך הסדר

במידה והנך מעוניין לתקן את רכבך במוסך שאינו נמנה על רשימת מוסכי ההסדר של חברת הביטוח, עליך לשלם את סכום התיקון במלואו ישירות למוסך בהמחאה דחויה ל-90 יום לפחות. רצוי לסכם נושא זה מראש מול המוסך המטפל. את החשבונית והקבלה המקורית בגין התיקון עליך לשלוח בדואר לשמאי.

2. לאחר שדו"ח השמאי יועבר לחברת הביטוח, זו תבצע תשלום למוסך/ לחשבונך בהעברה בנקאית על פי תנאי הפוליסה.

3. הטיפול בתביעתך מותנה בקבלת המסמכים המפורטים להלן:

 • צילום ת.ז. של הנהג ברכבך בעת הארוע.
 • צילום רשיון נהיגה של הנהג ברכבך בעת הארוע משני צדיו.
 • צילום רשיון רכב תקף למועד הארוע.
 • צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון.
 • במידה והיתה מעורבת משטרה: אישור משטרה וצילום תעודת חובה תקפה למועד הארוע.
 • העתק מלא וחתום על ידך של טופס הודעה.

לתשומת לבך!

 • רק אם ברשותך פוליסת מקיף לרכבך, הנך יכול ורשאי לתבוע את הפוליסה שברשותך בגין הנזק שנגרם לרכבך
 • נא וודא את גובה סכומי ההשתתפות העצמית לפי הפוליסה שברשותך
 • רשימת מוסכי ההסדר/שמאים מופיעה באתר האינטרנט של חברת הביטוח
 • עם רישום התביעה בפוליסה צפויה הפרמיה להתייקר במועד החידוש למשך 3 שנים

 

עם קבלת כל המסמכים המפורטים לעיל, מלאים, חתומים וברורים, נמשיך את טיפולנו בתביעתך

הנחיות לתביעת צד שלישי על נזק שגרם לרכבך

אירעה תאונה לרכבך? אל דאגה, בדיוק לשם כך הנך מבוטח בחברתנו. בכוונתנו להעניק לך את הטיפול המקצועי והמסור ביותר וללוות אותך לאורך כל הדרך עד לסיום הטיפול בתביעה.

 1. עם הגעת רכבך למוסך בו בחרת לתקנו, אנא הודיענו על כך על מנת שנפנה למקום, בהקדם האפשרי, את השמאי שתבחר, מתוך רשימת השמאים של חברת הביטוח בה הינך מבוטח. במידה שהינך מעוניין בשמאי שאינו מופיע ברשימה אנא הודיענו על כך מבעוד מועד ע"מ שנקדים ונסביר לך את השלכות בחירתך. אנו מציעים שתשקול לתקן את הרכב באחד ממוסכי ההסדר הנמנים ברשימת מוסכי ההסדר של חברת הביטוח בה רכבך מבוטח, במסגרת דוח פרטי, כך שבמקרה שמסיבה כלשהיא תתבע לבסוף את הפוליסה שלך, תוכל להנות מהנחה בגובה ההשתתפות העצמית וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה שרכשת.

בסיום תיקון הרכב במוסך הסדר יהא עליך לשלם למוסך ולשמאי בהמחאה דחויה ל-90 יום לפחות. במידה ובחרת לתקן את רכבך במוסך שאינו בהסדר רצוי לסכם נושא התשלום מראש .

 1. לאחר שיתקבלו במשרדנו כל המסמכים המבוקשים, וכן דו"ח השמאי, תוגש תביעה לחברת הביטוח של הפוגע על סמך הנתונים שיפורטו על ידך בטופס ההודעה על הנזק התאונתי ("טופס תביעה"). התביעה תכלול את עלות התיקון, שכ"ט שמאי וכן ירידת ערך בהתבסס על המצויין בדו"ח השמאי. במידה שישנם סכומים נוספים שברצונך לתבוע, אנא ציין זאת במסמך נלווה למסמכים שהינך שולח אלינו בצרוף אסמכתאות מקוריות.

דוח שמאי פרטי, כרוך בתשלום נפרד לשמאי, ויוגש לצד ג' כחלק מדרישת התשלום. אי תשלום שכר טרחת השמאי, יעכב העברת הדוח לטיפולנו והגשת התביעה לצד הפוגע.

 1. הטיפול בתביעתך מותנה בקבלת המסמכים המפורטים להלן:
 • טופס הודעה על מקרה ביטוח
 • צילום ת.ז. של הנהג ברכבך בעת האירוע
 • צילום רשיון נהיגה של הנהג ברכבך בעת האירוע משני צדיו
 •  צילום רשיון רכב תקף למועד הארוע
 • צילום תעודת חובה תקפה למועד האירוע
 • צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון
 • במידה והייתה מעורבות משטרה, יש לצרף גם אישור משטרה.
 • העתק מלא וחתום על ידך של טופס הודעה.

 

לתשומת לבך!

 • הגשת תביעה לצד שלישי (צד ג') אינה מהווה הכרה באחריותו למקרה.
 • משך הטיפול בתביעה כנגד צד שלישי, הינו בדרך כלל ממושך יחסית, אנא הערכו בהתאם. נודה לכם על סבלנותכם.
 • במקרה שתביעתך תידחה ע"י חברת הביטוח של הפוגע והנך מבוטח בביטוח מקיף, באפשרותך לתבוע את נזקיך מפוליסת הביטוח שברשותך. במקרה כזה ינוכו מהפיצוי הכולל ההשתתפות העצמית וכו' על פי תנאי הפוליסה. עם רישום התביעה בפוליסה צפויה הפרמיה להתייקר במועד החידוש לשלוש השנים הבאות.
הנחיות למקרה בו רכבך פגע ברכב/רכוש של צד ג'

התקשר/י למחלקת התביעות של גמא גולן  כדי להודיע על הנזק  ולקבל הנחיות להמשך טיפול.

במקביל יהיה עליך למלא גם טופס הודעה , לצרף צילום רישיון רכב ורישיון נהיגה משני צדיו  ולהעבירם אלינו.

ייתכן שנצטרך לבדוק מספר פרטים או לבקש ממך מסמכים נוספים כדי לטפל בתביעתך.

אם לאחר הבדיקה יתברר שהתובע זכאי לתגמולי הביטוח, יפוצה על פי כל דין, ובכפוף לתנאי הפוליסה.

מה לעשות במקרה של פגיעת גוף בתאונת דרכים?
 • לפנות מידית לקבלת סיוע רפואי ולהודיע למשטרת ישראל ולסוכנות הביטוח.
 • למלא טופס הודעה על פגיעת גוף.
 • לוודא כי סוכנות הביטוח דיווחה על פגיעת הגוף לחברת הביטוח.
 • להעביר בהקדם האפשרי לסוכנות הביטוח את המסמכים הרפואיים ואישור משטרה.
גניבת רכב

מבוטח יקר, במקרה שרכבך נגנב יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

 • לפנות מידית למשטרה ,לדווח על אירוע הגניבה ולשמור את האישור בדבר התלונה על מנת להעבירו אלינו.

* לידיעתך: קבלת רכב חלופי בכפוף לתנאי הפוליסה אותה רכשת*

 • לדווח מוקדם ככל האפשר למחלקת תביעות אודות האירוע בטלפון 03-5670404 לקבלת הנחיות להמשך טיפול.
 • יש להכין את המסמכים הבאים:
 1. אישור משטרה
 2. טופס הודעה מלא וחתום
 3. צילום רישיון רכב + צילום ת.ז. של בעל הרכב
 4. צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון
 5. מפתחות הרכב (2 סטים)
 6. אישור מהמשעבד/מעקל (במידת הצורך)
 7. חשבונית אחרונה ממוסך מטפל

 

 • עם קבלת הדיווח והמסמכים כאמור לעיל, יועבר הטיפול למנהל תיק התביעה האישי שיבדוק את זכאותך בהתאם לתנאי הפוליסה שלך וימשיך בטיפול אישי מולך לרבות דרישה למסמכים ו/או הליכים נוספים במידת הצורך.
פריצה לרכב

מבוטח יקר, במקרה בו פרצו לרכבך יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

 • ראשית רצוי לתעד את מקום האירוע כולל תמונות של המקום והנזקים שנגרמו לרכב.
 • לפנות למשטרה ,לדווח על אירוע הפריצה ולשמור את האישור בדבר התלונה על מנת להעבירו אלינו.
 • לדווח מוקדם ככל האפשר למחלקת תביעות אודות האירוע בטלפון 03-5670404 לקבלת הנחיות להמשך טיפול.
 • במידה והרכב זקוק לגרירה יש לפנות לספק השרות מופיע בפוליסה.

* לידיעתך: קבלת רכב חלופי בכפוף לתנאי הפוליסה אותה רכשת*

 • במידה ונגרם נזק לשמשות יש לפנות לספק השרות מופיע בפוליסה.
 • יש להכין את המסמכים הבאים:
 1. אישור משטרה
 2. צילום רישיון רכב
 3. צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון.

 

 • עם קבלת הדיווח והמסמכים כאמור לעיל, יועבר הטיפול למנהל תיק התביעה האישי שיבדוק את זכאותך בהתאם לתנאי הפוליסה שלך וימשיך בטיפול אישי מולך לרבות דרישה למסמכים ו/או הליכים נוספים במידת הצורך.
שירותי גרירה ושמשות

דירה

הנחיות למקרה בו דירתך ניזוקה

הכיסוי במסגרת פוליסת דירה, מאפשר לך לקבל תגמולי ביטוח בגין נזק למבנה דירתך ולתכולה שבה, בהתאם לכיסוי שרכשת ובהתאם לתנאי הפוליסה.

כדי לאפשר לנו טיפול מהיר ויעיל בתביעתך, עליך לפעול בהתאם להנחיות המפורטות להלן:

אם נגרם לדירתך נזק (אש, נזק טבע, וכו') עליך למלא טופס הודעה, לצרף צילום המחאה וצילום ת.ז של בעל הפוליסה ,צילום הנזק והערכה /הצעת מחיר לתיקון ולשלוח למחלקת תביעות לפקס שמספרו 03-5670406 או למייל  tviot@gama-golan.co.il

במקרה של פריצה לדירתך או גניבה מדירתך, עליך למלא טופס הודעה , לצרף צילום המחאה וצילום ת.ז ,וכן  אישור משטרה על הגשת התלונה וציון התכולה שנגנבה בעקבות הפריצה ולשלוח למחלקת תביעות לפקס שמספרו 03-5670406 או למייל tviot@gama-golan.co.il

בכל מקרה של ארוע, רצוי לעדכן את הסוכנות באופן מיידי.

אם נגרם נזק מים לדירתך כתוצאה מהתבקעות צנרת עליך להתקשר לספק השירות המופיע בפוליסה אותה רכשת.

בכל מקרה, יש באפשרותך לפנות למחלקת התביעות בטלפון 03-5670404 ונציגי המחלקה יערכו בדיקה ראשונית של הפוליסה והכיסויים הרלוונטיים למקרה וינחו אותך להמשך טיפול.

במידה והוחלט על מינוי שמאי, יופנה אליך שמאי מרשימת השמאים של חברת הביטוח (והקרוב לאזור מגוריך) אשר יבקר במקום תוך זמן סביר מההודעה.

הנחיות למקרה בו רכושך ניזוק/אבד

במקרה של אבדן תכשיט או חפץ יקר ערך כלשהו המכוסה בפוליסה:
עליך למלא טופס הודעה ולצרף צילום המחאה וצילום ת.ז של בעל הפוליסה ואישור משטרה המציין את האובדן (במקרה הצורך, תידרש להמציא חשבונית רכישה /הצעת מחיר לתיקון) ולשלוח למחלקת תביעות לפקס
שמספרו 03-5670406 או למייל  tviot@gama-golan.co.il

שאלות נפוצות

ביטוח דירה

במקרה של נזק מים למי עליי לפנות?

יש לפנות למבצע השירות בהתאם לספק המופיע בפוליסה אותה רכשת:

 דירה המבוטחת בחברת כלל

שרברב חברה: *6564 

רשימת השרברבים: https://www.clalbit.co.il/plumbers/

 דירה המבוטחת בחברת שומרה

שרברב חברה: 03-9258012

 רשימת השרברבים: https://www.shomera.co.il/Pages/%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99–%D7%A6%D7%A0%D7%A8%D7%AA.aspx

אם יש לי כלב בבית האם יש כיסוי לצד שלישי לנזקים שנגרמו על ידי הכלב?

ביטוח צד שלישי מכסה נזקים הנגרמים על ידי חיות בית, כלבים וחתולים ביתיים בתנאי שהמבוטח מקיים את הוראות החוק והרשויות המוסמכות ובהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוח רכב

מה עושים אם נתבעת על ידי צד ג'?

עם קבלת מכתב הדרישה מצד ג' בחברת הביטוח, נודיעך על כך ונבקש את גרסתך לאירוע התאונתי  ואת אישורך לתשלום הפיצוי לצד ג'. בהעדר תגובתך בתוך 30 יום, נראה בכך את הסכמתך לתשלום לצד ג.  אם קיבלת מכתב דרישה מצד ג' או תביעה משפטית, דאג להעבירם למחלקת התביעות מהר ככל האפשר. אם לא דיווחת לנו עד כה על התאונה, עליך להודיע במיידי על התאונה, אנו נשלח לך טופס הודעה, עליך למלאו ולצרף את המסמכים שתידרש  גם אם לא נגרם נזק לרכבך.

מהי השתתפות עצמית?

השתתפות עצמית היא הסכום אותו משלם המבוטח בעת הגשת תביעה לפוליסה.

אם רכשתי שירותי גרירה, האם יבואו לגרור את הרכב שלי מכל מקום בארץ?

כן בהחלט. שירותי הגרירה יגיעו לכל מקום בארץ ויובילו את רכבך לכל מקום שתבקש: למוסך המטפל, חנייה ליד הבית וכו'

מדוע כדאי לי להכניס את הרכב לתיקון במוסך הסדר?

במוסך הסדר תהנה מהנחה בגובה ההשתתפות העצמית , מאחריות על תיקון רכבך
וכן משירות ואמינות מתוקף היותם כפופים לביקורת קפדנית מצד חברות הביטוח.

מתי אני זכאי לרכב חליפי ולכמה זמן?

בכל אירוע תאונתי הנך זכאי לרכב חליפי על פי תנאי הפוליסה בהתאם לסוג הנזק.