ביטוח רכב

ביטוח רכב מספק לך את ביטוח החובה המחויב על פי החוק ובנוסף מגן עליך מפני נזקי תאונה וגניבה (מקיף) ומפני נזקים שגרמת לאחרים (צד ג')

ביטוח מקיף + חובה

מספק הגנה מפני נזקים לרכב שלכם
מספק הגנה מפני נזקים לרכב/רכוש צד ג'
מספק שירותי דרך
רכב חלופי
כיסוי לאביזרים ברכב
הגנה משפטית
כיסויים והרחבות נוספות בתאום
*בכפוף לתנאי הפוליסה

ביטוח צד ג' + חובה

מספק הגנה מפני נזקים לרכב/רכוש צד ג'
מספק שירותי דרך
  • כיסויים ותוספות מיוחדות
  • נוסף על הכיסויים גם כיסויים נוספים
  • מגוון כיסויים נוספים וחדשים
מספק כיסוי לשבר שמשות
הגנה משפטית
*בכפוף לתנאי הפוליסה

כלים ופעולות