חיים ופנסיה

ביטוח חיים מעניק פיצוי כספי בגין מקרה מוות של המבוטח, למוטבים שקבע המבוטח מבעוד מועד. ביטוח זה נותן מענה ושקט כלכלי עבור בני המשפחה ו/או אנשים התלויים כלכלית במבוטח.

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק אבטחת הכנסה במקרה של תאונה או מחלה. וכן, הבטחת המשך תשלום לפוליסת חיסכון עד גיל פרישה, במקרה של אובדן הכנסה.

ביטוח חיים

ביטוח חיים למקרה מוות- הגנה לסמוכים לשולחנו של המבוטח.
שחרור - אבטחת תשלום החיסכון במקרה של אי יכולת לעבוד כתוצאה מתאונה או מחלה.
  • כיסויים ותוספות מיוחדות
  • נוסף על הכיסויים גם כיסויים נוספים
  • מגוון כיסויים נוספים וחדשים
ביטוח שותפים - גידור הסיכון הכלכלי של העסק במקרה של פציעת/פטירת אחד השותפים.

אובדן כושר עבודה

אבטחת הכנסה במקרה של תאונה או מחלה במסגרתה המבוטח נמצא במצב רפואי בו אינו יכול לעבוד.
הבטחת המשך תשלום לפוליסת חיסכון עד גיל פרישה, במקרה של אובדן הכנסה.
מגוון הרחבות מעבר לכיסוי הבסיס. צרו עימנו קשר לקבלת פרטים נוספים.

ביטוח חיים

כיסוי המעניק פיצוי כספי בגין מקרה מוות של המבוטח, למוטבים שקבע המבוטח מבעוד מועד.
ביטוח זה נותן מענה ושקט כלכלי עבור בני המשפחה ו /או אנשים התלויים כלכלית במבוטח .
בנוסף, ביטוח "אנשי מפתח" ו"ביטוח שותפים" מוצעים בפוליסה. בעת חישוב סכום ביטוח נדרש, יש לקחת בתחשיב "שווי כלכלי" של המבוטח, כנגד נכסים קיימים וזאת על מנת לשמור על רמת חייהם של בני המשפחה בקרות מקרה הביטוח.

טיפים:
• התאמת סכום הביטוח הנדרש בהתאם ל"שווי הכלכלי" הלקוח, גילו וצרכיו
• בחינת הפרמיה שתשולם לכל אורך חיי הפוליסה. לעיתים נוצרים פערים עצומים לאורך השנים
• האם רכישת כיסוי ריסק בתוך פוליסת מנהלים או כפוליסת פרט? קיימות הטבת מס אשר יש לקחת בחשבון
• האם יש צורך בשינויים בכיסויים ובסכומי הביטוח במהלך החיים ? הצורך הביטוחי עולה ככל שאנו מתבגרים ויורד כאשר ילדנו תלויים בנו פחות כלכלית
• מה משפיע על גובה הפרמיה/ תוספות מחיר? יתכנו פערים בתנאי הקבלה לביטוח/ עלויות בחברות הביטוח שונות

קישורים לאזור האישי דרך חברות הביטוח:
כלל
מגדל
הפניקס
הראל
מנורה
איילון

*לקוח שזוהי כניסתו הראשונה לאזור האישי או שלא ביצע הרשמה מראש, בחלק מן החברות יתכן ויידרש לבצע רישום ראשוני/התקשרות עם חברת הביטוח לצורך רישום.

אובדן כושר עבודה

מאחר וכל אדם מתפרנס מעבודה ותלוי בהכנסתו השנתית/ חודשית מעבודתו,
במידה ויכולת זאת נפגעת, תפגע רמת חייו ויכולתו לקיים את בני משפחתו הסמוכים לשולחנו.
הכיסוי הבסיסי:
אובדן כושר עבודה בכל עיסוק:
• המבוטח נמצא המצב רפואי בו אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא.
• מצב זה מוגדר ב 75% נכות.
הרחבות:
הגדרת אכ"ע הינה קבועה מראש וניתן להרחיבה מעבר לכיסוי הבסיסי:
• שיעור הנכות נמוך מ 75%
• הגדרת עיסוק למשלח יד ספציפי
• משך הזמן שלאחריו יחל המבוטח לקבל פיצוי חודשי
• ביטול קיזוז במידה ותשולם קצבה מביטוח לאומי
• אפשרות לפיצוי רטרואקטיבי

טיפים
• כדאי לבצע מראש התאמת הכיסוי הנכון ביותר ללקוח. זאת על מנת שתקבל תשלום בהתאם לעיסוק הספציפי שלך
• יש לעדכן סוכן הביטוח על כל שינוי במקצוע/ תפקיד
• במקרה של מספר עיסוקים, חובה לציין זאת. לחילופין, להגדיר את העיסוק המסוכן ביותר מבין עיסוקיך

• טופס הצטרפות
• עדכון מקצוע, עיסוק, או תחביב בפוליסה

כלים ופעולות