בריאות וסיעוד

ביטוח בריאות נועד לממן טיפולים מיוחדים, תרופות, בדיקות וניתוחים חיוניים שלא נכללים בסל הבריאות או בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים.

ביטוח סיעודי מעניק פיצוי חודשי קבוע שמטרתו לממן טיפול סיעודי בבית או במוסד ומבטיח שהמבוטח יוכל לממן טיפול ראוי ומכובד מבלי להפוך נטל על בני משפחתו.

ביטוח בריאות

כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
השתלות, ניתוחים ומחלות קשות
יעוץ ובדיקות

ביטוח סיעודי

פיצוי חודשי קבוע
הפיצוי נועד למימון טיפול חודשי בבית או במוסד
אופציה לרכישת כיסוי לילדים
ביטוח בריאות
עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת 1995- רובד ממלכתי לכל אזרח ישראלי אשר הסדיר נושא הגביה ויצר שיוון בין השירותים הניתנים בקופות החולים. בנוסף, קיים רובד שני של שירותי בריאות נוספים באמצעות קופות החולים (שבנ"ים). מטרת רובד זה הינו בבסיסו אמצעי להכנסה נוספת של הקופות ומתן שירותים מעבר לרובד הממלכתי
מאחר ולמרבית האוכלוסייה ( כיום מעל 75%) יש רובד של שבנ"ים, נוצרים עומסים רבים ועקב כך עיקוב בקבלת שירותי בריאות, עד לכדי תורים ארוכים ושנים של המתנה לקבלת שירות רפואי.
יתרה מכך, הרובד הממלכתי והשבנ"ים לרוב אינם מכסים קטסטרופות/ עלויות יקרות מאד שאינן נחלת כלל האוכלוסייה, כגון: תרופות ביולוגיות יקרות ועוד.
נוצר צורך ודרישה לאלטרנטיבה ופרקטיקה פרטית.
ביטוח בריאות פרטי בחברות הביטוח נותן מענה לצרכים הללו- לקטסטרופות אשר הרבדים הממלכתיים אינם נותנים מענה מלא והולם:
• סל תרופות פרטי
• השתלות
• ניתוחים
כיסויים נוספים שמזמן אינם נחשבים מותרות:
• מחלות קשות
• יעוץ ובדיקות
• סיעוד

פוליסת בריאות אחידה משנת 2016
משנת 2016 קבע המחוקק אחידות בפוליסות הניתוחים בין חברות הביטוח השונות. קביעה זאת נוצרה עקב תכניות שונות ומרובות אשר יצרו בלבול רב אצל המבוטחים ולא ניתן היה להשוות כיסויים.

ביטוח סיעודי

בעידן בו קיימת מודעות לתזונה ואורח חיים בריא, בשילוב עם מדע הרפואה שמתפתח כל העת וטכנולוגיות רפואיות חדשניות שנכנסות, אוכלוסייה שמתבגרת וגדלה, עולה הסוגיה בצורך בכיסוי סיעודי.
היום הנתונים הסטטיסטיים מראים כי אחד מכל שלשה אנשים יהפוך סיעודי. זו כבר אינה שאלה של האם אדם יהיה סיעודי, אלא מתי.

מצב סיעודי של אדם ישפיע בהכרח גם על בני משפחתו- הן מבחינת הטיפול באדם הסיעודי והן מבחינת עלות הטיפול בו.

נכון להיום עלות מינימלית לטיפול באדם סיעודי עומדת על כ 8000 ₪ ויכולה להגיע לעלות של כ 15,000 ₪ במוסד ואף יותר. זאת ללא התחשבות בעלויות נוספות הכרוכות.

ככל שתוחלת החיים עולה, כך גם עולה הסיכוי להיות במצב סיעודי. לרוב, מצב סיעודי הינו מפאת גיל, אך אדם יכול להגיע למצב סיעודי עקב תאונות דרכים ו/ או מחלה, בכל גיל.

טיפים:
• בחינת סכומי ביטוח נדרשים למול נכסים קיימים
• בפוליסות פרט קיימים "ערכי סילוק". כדאי לשקול רכישה של סכום ביטוח גבוה מהנדרש ולאפשר קבלת שיעור מהסכום המקורי גם בעת ביטול הפוליסה
• השוואת הכיסויים הקיימים בענף
• רכישת כיסוי זה לילדים מגיל צעיר הינה בבחינת "מתנה" של ממש לילדים

כלים ופעולות