בחרו את הביטוח בו אתם מעוניינים

ביטוח רכב

ביטוח רכב מספק לך את ביטוח החובה המחויב על פי החוק ובנוסף מגן עליך מפני נזקי תאונה וגניבה (מקיף) ומפני נזקים שגרמת לאחרים (צד ג')

ביטוח צד ג' + חובה

מספק הגנה מפני נזקים לרכב/רכוש צד ג'
מספק שירותי דרך
מספק כיסוי לשבר שמשות
הגנה משפטית
*בכפוף לתנאי הפוליסה

ביטוח מקיף + חובה

מספק הגנה מפני נזקים לרכב שלכם
מספק הגנה מפני נזקים לרכב/רכוש צד ג'
מספק שירותי דרך
רכב חלופי
הגנה משפטית
כיסוי לאביזרים ברכב
כיסויים והרחבות נוספות בתאום
*בכפוף לתנאי הפוליסה

כלים ופעולות

חיים ופנסיה

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק אבטחת הכנסה במקרה של תאונה או מחלה. וכן, הבטחת המשך תשלום לפוליסת חיסכון עד גיל פרישה, במקרה של אובדן הכנסה.

ביטוח חיים מעניק פיצוי כספי בגין מקרה מוות של המבוטח, למוטבים שקבע המבוטח מבעוד מועד. ביטוח זה נותן מענה ושקט כלכלי עבור בני המשפחה ו/או אנשים התלויים כלכלית במבוטח.

אובדן כושר עבודה

מיועד לעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, חשמלאים, טכנאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים
מיועד למקצועות הפרא-רפואיים ורפואה משלימה
כיסוי הוצאות הגנה משפטית בהתאם לפוליסה
כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.
כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי בהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוח חיים

ביטוח חיים למקרה מוות- הגנה לסמוכים לשולחנו של המבוטח.
 • כיסויים נוספים למוות ונכות מתאונה.
שחרור - הבטחת תשלום החיסכון/סיכון במקרה של אי יכולת לעבוד כתוצאה מתאונה או מחלה.
ביטוח שותפים - גידור הסיכון הכלכלי של העסק במקרה של פציעת/פטירת אחד השותפים.
ביטוח חיים

כיסוי המעניק פיצוי כספי בגין מקרה מוות של המבוטח, למוטבים שקבע המבוטח מבעוד מועד.
ביטוח זה נותן מענה ושקט כלכלי עבור בני המשפחה ו /או אנשים התלויים כלכלית במבוטח .
בנוסף, ביטוח "אנשי מפתח" ו"ביטוח שותפים" מוצעים בפוליסה. בעת חישוב סכום ביטוח נדרש, יש לקחת בתחשיב "שווי כלכלי" של המבוטח, כנגד נכסים קיימים וזאת על מנת לשמור על רמת חייהם של בני המשפחה בקרות מקרה הביטוח.

טיפים:
• התאמת סכום הביטוח הנדרש בהתאם ל"שווי הכלכלי" הלקוח, גילו וצרכיו
• בחינת הפרמיה שתשולם לכל אורך חיי הפוליסה. לעיתים נוצרים פערים עצומים לאורך השנים
• האם רכישת כיסוי ריסק בתוך פוליסת מנהלים או כפוליסת פרט? קיימות הטבת מס אשר יש לקחת בחשבון
• האם יש צורך בשינויים בכיסויים ובסכומי הביטוח במהלך החיים ? הצורך הביטוחי עולה ככל שאנו מתבגרים ויורד כאשר ילדנו תלויים בנו פחות כלכלית
• מה משפיע על גובה הפרמיה/ תוספות מחיר? יתכנו פערים בתנאי הקבלה לביטוח/ עלויות בחברות הביטוח שונות

קישורים לאזור האישי דרך חברות הביטוח:
כלל
מגדל
הפניקס
הראל
מנורה
איילון

*לקוח שזוהי כניסתו הראשונה לאזור האישי או שלא ביצע הרשמה מראש, בחלק מן החברות יתכן ויידרש לבצע רישום ראשוני/התקשרות עם חברת הביטוח לצורך רישום.

אובדן כושר עבודה

מאחר וכל אדם מתפרנס מעבודה ותלוי בהכנסתו השנתית/ חודשית מעבודתו,
במידה ויכולת זאת נפגעת, תפגע רמת חייו ויכולתו לקיים את בני משפחתו הסמוכים לשולחנו.
הכיסוי הבסיסי:
אובדן כושר עבודה בכל עיסוק:
• המבוטח נמצא המצב רפואי בו אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא.
• מצב זה מוגדר ב 75% נכות.
הרחבות:
הגדרת אכ"ע הינה קבועה מראש וניתן להרחיבה מעבר לכיסוי הבסיסי:
• שיעור הנכות נמוך מ 75%
• הגדרת עיסוק למשלח יד ספציפי
• משך הזמן שלאחריו יחל המבוטח לקבל פיצוי חודשי
• ביטול קיזוז במידה ותשולם קצבה מביטוח לאומי
• אפשרות לפיצוי רטרואקטיבי
טיפים
• כדאי לבצע מראש התאמת הכיסוי הנכון ביותר ללקוח. זאת על מנת שתקבל תשלום בהתאם לעיסוק הספציפי שלך
• יש לעדכן סוכן הביטוח על כל שינוי במקצוע/ תפקיד
• במקרה של מספר עיסוקים, חובה לציין זאת. לחילופין, להגדיר את העיסוק המסוכן ביותר מבין עיסוקיך.

כלים ופעולות

דירה

ביטוח דירה מגן על מבנה הדירה ותכולתה בהם השקעת את מיטב כספך מפני נזקים שונים כגון שריפה, סערה, שיטפון, פריצה, גניבה, רעידת אדמה ועוד

ביטוח משכנתא

מחויב על פי חוק מחשש לאי יכולת פירעון ההלוואה.
במידה ותשאר יתרה לאחר תשלום סכום ההלוואה לבנק - מוטבי המבוטח הרשומים בפוליסה יקבלו אותה.
בתוספת ביטוח מבנה למשכנתא - הגנה מפני מגוון נזקים לדירה בקרות מקרה ביטוח, לרבות רעידת אדמה.
כיסויים והרחבות נוספות בתאום

ביטוח מבנה + תכולה

הגנה מפני מגוון נזקים למבנה הדירה ולחלקים הצמודים לה בהתאם לתנאי הפוליסה
 • אש
 • פריצה
 • נזקי טבע
 • רעידת אדמה
 • מחסן
 • אינסטלציה וצנרת
 • מרפסת
 • כלים סניטרים
פיצוי על הוצאות עקיפות - עלות שמאי, מהנדס, עבודת קבלן, אובדן שכר דירה ועוד.
 • עלות שמאי
 • מהנדס
 • עבודת קבלן
 • אובדן שכר דירה (עד 12 חודשים)
 • ועוד
סכומי ביטוח המבנה והתגמולים שניתנים במקרה של תביעה צמודים למדד תשומות הבניה.
הגנה מפני מגוון נזקים לתכולתך בהתאם לתנאי הפוליסה
 • פריצה
 • גניבה
 • מקרה שוד
 • שריפה
 • שיטפון והצפה ממקורות מים חיצוניים
 • רעמים וברקים
 • התפוצצות
 • סערה
 • פגיעה שנעשתה בזדון
 • ועוד
כיסוי בכל הסיכונים עבור תכשיטים, מצלמות ודברי ערך נוספים.
אחריות כלפי צד ג' בהתאם לתנאי הפוליסה
כיסוי אחריות מעבידים לעובדי משק בית וחפציהם האישיים.
כיסויים והרחבות נוספות בתאום

ביטוח תכולה

הגנה מפני מגוון נזקים לתכולתך בהתאם לתנאי הפוליסה
 • פריצה
 • גניבה
 • מקרה שוד
 • שריפה
 • שיטפון והצפה ממקורות מים חיצוניים
 • רעמים וברקים
 • התפוצצות
 • סערה
 • פגיעה שנעשתה בזדון
 • ועוד
כיסוי בכל הסיכונים עבור תכשיטים, מצלמות ודברי ערך נוספים.
אחריות כלפי צד ג' בהתאם לתנאי הפוליסה
כיסוי אחריות מעבידים לעובדי משק בית וחפציהם האישיים.
כיסויים והרחבות נוספות בתאום

ביטוח מבנה

הגנה מפני מגוון נזקים למבנה הדירה ולחלקים הצמודים לה בהתאם לתנאי הפוליסה
 • אש
 • פריצה
 • נזקי טבע
 • רעידת אדמה
 • מחסן
 • אינסטלציה וצנרת
 • מרפסת
 • כלים סניטרים
פיצוי על הוצאות עקיפות - עלות שמאי, מהנדס, עבודת קבלן, אובדן שכר דירה ועוד.
 • עלות שמאי
 • מהנדס
 • עבודת קבלן
 • אובדן שכר דירה (עד 12 חודשים)
 • ועוד
סכומי ביטוח המבנה והתגמולים שניתנים במקרה של תביעה צמודים למדד תשומות הבניה.
כיסויים ותוספות נוספות בתאום

כלים ופעולות

בריאות וסיעוד

ביטוח סיעודי מעניק פיצוי חודשי קבוע שמטרתו לממן טיפול סיעודי בבית או במוסד ומבטיח שהמבוטח יוכל לממן טיפול ראוי ומכובד מבלי להפוך נטל על בני משפחתו.

ביטוח בריאות נועד לממן טיפולים מיוחדים, תרופות, בדיקות וניתוחים חיוניים שלא נכללים בסל הבריאות או בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים.

ביטוח סיעודי

פיצוי חודשי קבוע
הפיצוי נועד למימון טיפול חודשי בבית או במוסד
אופציה לרכישת כיסוי לילדים

ביטוח בריאות

כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
השתלות, ניתוחים ומחלות קשות
יעוץ ובדיקות
ביטוח סיעודי

בעידן בו קיימת מודעות לתזונה ואורח חיים בריא, בשילוב עם מדע הרפואה שמתפתח כל העת וטכנולוגיות רפואיות חדשניות שנכנסות, אוכלוסייה שמתבגרת וגדלה, עולה הסוגיה בצורך בכיסוי סיעודי.
היום הנתונים הסטטיסטיים מראים כי אחד מכל שלשה אנשים יהפוך סיעודי. זו כבר אינה שאלה של האם אדם יהיה סיעודי, אלא מתי.

מצב סיעודי של אדם ישפיע בהכרח גם על בני משפחתו- הן מבחינת הטיפול באדם הסיעודי והן מבחינת עלות הטיפול בו.

נכון להיום עלות מינימלית לטיפול באדם סיעודי עומדת על כ 8000 ₪ ויכולה להגיע לעלות של כ 15,000 ₪ במוסד ואף יותר. זאת ללא התחשבות בעלויות נוספות הכרוכות.

ככל שתוחלת החיים עולה, כך גם עולה הסיכוי להיות במצב סיעודי. לרוב, מצב סיעודי הינו מפאת גיל, אך אדם יכול להגיע למצב סיעודי עקב תאונות דרכים ו/ או מחלה, בכל גיל.

טיפים:
• בחינת סכומי ביטוח נדרשים למול נכסים קיימים
• בפוליסות פרט קיימים "ערכי סילוק". כדאי לשקול רכישה של סכום ביטוח גבוה מהנדרש ולאפשר קבלת שיעור מהסכום המקורי גם בעת ביטול הפוליסה
• השוואת הכיסויים הקיימים בענף
• רכישת כיסוי זה לילדים מגיל צעיר הינה בבחינת "מתנה" של ממש לילדים

ביטוח בריאות
עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת 1995- רובד ממלכתי לכל אזרח ישראלי אשר הסדיר נושא הגביה ויצר שיוון בין השירותים הניתנים בקופות החולים. בנוסף, קיים רובד שני של שירותי בריאות נוספים באמצעות קופות החולים (שבנ"ים). מטרת רובד זה הינו בבסיסו אמצעי להכנסה נוספת של הקופות ומתן שירותים מעבר לרובד הממלכתי
מאחר ולמרבית האוכלוסייה ( כיום מעל 75%) יש רובד של שבנ"ים, נוצרים עומסים רבים ועקב כך עיקוב בקבלת שירותי בריאות, עד לכדי תורים ארוכים ושנים של המתנה לקבלת שירות רפואי.
יתרה מכך, הרובד הממלכתי והשבנ"ים לרוב אינם מכסים קטסטרופות/ עלויות יקרות מאד שאינן נחלת כלל האוכלוסייה, כגון: תרופות ביולוגיות יקרות ועוד.
נוצר צורך ודרישה לאלטרנטיבה ופרקטיקה פרטית.
ביטוח בריאות פרטי בחברות הביטוח נותן מענה לצרכים הללו- לקטסטרופות אשר הרבדים הממלכתיים אינם נותנים מענה מלא והולם:
• סל תרופות פרטי
• השתלות
• ניתוחים
כיסויים נוספים שמזמן אינם נחשבים מותרות:
• מחלות קשות
• יעוץ ובדיקות
• סיעוד

פוליסת בריאות אחידה משנת 2016
משנת 2016 קבע המחוקק אחידות בפוליסות הניתוחים בין חברות הביטוח השונות. קביעה זאת נוצרה עקב תכניות שונות ומרובות אשר יצרו בלבול רב אצל המבוטחים ולא ניתן היה להשוות כיסויים.

כלים ופעולות

עסקים

ביטוח אחריות מקצועית נועד להגן על בעלי מקצועות חופשיים מהגשת תביעות הנוגעות לתחום עיסוקם.

ביטוח עסק מיועד לחברות, עסקים, משרדים, מפעלים וכד' ומכסה את כל הסיכונים האפשריים לעסק שלך כמו דליקה, פריצה, נזקי מזג אוויר וכן כיסוי גם במקרה של תביעת צד ג' של אדם שנפצע בשטח העסק.

ביטוח אחריות מקצועית

מיועד לעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, חשמלאים, טכנאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים.
מיועד בנוסף למקצועות הפרא-רפואיים ורפואה משלימה
כיסוי הוצאות הגנה משפטית בהתאם לפוליסה.
הגנה מפני תביעות המוגשות נגד המבוטח בהתאם לפוליסה.
כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.
כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי בהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוח עסק

כיסוי נגד אש
כיסוי נגד פריצה
כיסוי צד ג'
אובדן רווחים
חבות מעבידים
נזקי טבע ורעידת אדמה

כלים ופעולות

נסיעות

ביטוח נסיעות לחו"ל

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז
איתור וחילוץ
כיסוי כבודה במקרה של אובדן/גניבה או נזק
צד ג'
כיסוי הפסד תשלום בגין ביטול/קיצור נסיעה
הרחבות נוספות: ספורט אתגרי, ספורט חורף, כיסוי לטלפון/מחשב נייד

טסים לחול?
רכשו ביטוח נסיעות לחול שיספק לכם ולבני משפחתכם שקט מתוך ידיעה כי תוכלו להיעזר בשירותים רפואיים זמינים, ותהיו מוגנים גם במקרה של אובדן או נזק לכבודה.
כשאנו טסים לחו"ל ונמצאים בסביבה לא מוכרת, מוטב לבטח את עצמנו מכלל הסכנות.
ולכן חשוב להתאים את הביטוח לאופי הטיול.
צרו איתנו קשר לייעוץ והתאמת הפוליסה כך שתגן עליכם בצורה הטובה ביותר.
מפרט כיסויים/הרחבות
מילוי פרטים לקבלת הצעה
• מוקד/ אמצעי תקשורת בזמן חירום:

IMA – מוקד סיוע לשוהים בחול 24 שעות ביממה
טלפון: 972-3-920-69-12 / מהארץ: 03-9206912
פקס: 972-3-922-63-80 / פקס ארה"ב: 717-3128917
דוא"ל: migdal@ima-mc.com
סקייפ: assistance.ima

כלים ופעולות